Ontstaan van Scouting

De geschiedenis van Scouting gaat meer dan honderd jaar terug. Al snel na de oprichting van Scouting ontstonden er ook Scoutingorganisaties in Nederland. Inmiddels bestaat Scouting al meer dan honderd jaar

Lord Baden-Powell

Het Scoutingspel is bedacht door Lord Baden-Powell. Deze man woonde in Engeland. Hij begon daar met het spel van verkennen, dat wij nu Scouting noemen. In 1907 organiseerde hij het allereerste verkennerskamp. In 1910 begon Scouting in Nederland.

Het ontstaan van Scouting in Someren begint in 1956. Henk Krutwagen solliciteerde naar de functie van weg- en waterbouwkundige bij de gemeente Someren. Tijdens zijn eerste gesprek met burgemeester Boerenkamp, de secretaris en de wethouders Wijlaars en Peters leek het accent meer te liggen op zijn geschiedenis bij de Verkennerij dan bij de sollicitatie. Dat werd nog eens benadrukt door de vraag of hij, indien hij benoemd zou worden, bereid was om een Verkennersgroep op te richten. Uiteindelijk kreeg Henk Krutwagen de functie, maar hield hij voor wat betreft de Verkennerij de boot nog even af.

Dit veranderde toen Bert van den Brandt op de afdeling financiën ging werken. Ook hij had een Verkennerijverleden en dus werden zij aan elkaar gekoppeld met de opdracht een Verkennersgroep op te richten.
Hoewel er in die tijd niet veel voor de Somerense jeugd te doen was, was het geen gemakkelijke opgave. Zo bood de kerk met pastoor Van den Heuvel de nodige weerstand tegen de oprichting. Het bestaande Jongensgilde was toch voldoende? Hier komt nog bij dat hij geen goede indruk van de Verkennerij had: volwassenen met een korte broek?